Nye benker på plass langs Korsveien: – Vi håper dette blir flittig brukt

Halvor Jamtveit og Kongsberg skisenter har satt opp benker langs veien opp mot Korset. De ønsker å skape mer liv oppover Korsveien og tilrettelegge for turgåere.