Krever egen ambulanse i Hvittingfoss

BEREDSKAP: Ordfører Kari Anne Sand ber Vestre Viken Helseforetak vurdere å ha en ambuølanse i Hvittingfoss, ettersom det nå er brannvesenet som kommer først til akutte helseoppdrag i neste alle utrykninger.

BEREDSKAP: Ordfører Kari Anne Sand ber Vestre Viken Helseforetak vurdere å ha en ambuølanse i Hvittingfoss, ettersom det nå er brannvesenet som kommer først til akutte helseoppdrag i neste alle utrykninger. Foto:

Ordføreren i Kongsberg har skrevet til Vestre Viken HF med krav om bedre ambulanseberedskap. Slik det er i dag, er det brannvesenet som kommer først og som må trå til ved akutte helseoppdrag.

DEL

Ordfører Kari Anne Sand skriver at Hvittingfoss brannstasjon, som er en del av brann og redningsberedskapen i Kongsberg og tilstøtende områder i Holmestrand og Larvik, ligger slik til at de oftere og oftere må ta helseoppdrag.

Det er cirka 30 minutter til nærmeste stasjonerte ambulanse i Kongsberg by og tilsvarende fra Drammen, noe som er langt unna anbefalt responstid i tettbebygd strøk på 12 minutter, skriver Sand i et brev til Vestre Viken HF.

– Jeg vil i høyeste grad anse Hvittingfoss for tettbygd strøk, sier hun.

BRANNSTASJON: Nye Hvittingfoss Brannstasjon er godt bemannet med frivillige brannmannskaper - og dekker nå også deler av Vestfold. De opplever - grunnet beliggenheten - at de stadig må reise ut på rene ambulanseoppdrag.

BRANNSTASJON: Nye Hvittingfoss Brannstasjon er godt bemannet med frivillige brannmannskaper - og dekker nå også deler av Vestfold. De opplever - grunnet beliggenheten - at de stadig må reise ut på rene ambulanseoppdrag. Foto:

Foruroligende utvikling

Hun viser til en foruroligende utvikling i mengden oppdrag for Brann- og redningstjenestens folk i det som nå kalles First responder, dvs. utrykning til rene helseoppdrag som ikke er relatert til ulykker eller brann, men som krever blålysutrykning.

Dette ble understreket i en artikkelserie i Lp i vinter.

Les også: Gradvis forskyving av ansvar og beredskap og – Brannvesenet måtte selv hente ambulansen og kjøre pasienten til sykehus

– Dette kan være alt fra hjertestans, hjerteinfarkt, epileptisk anfall, slag, og mye annet som oppfattes som akutt alvorlig sykdom, oppsummerer ordføreren i brevet.

«For Hvittingfoss del var det i 2018 i alt 82 utrykninger til det som kan kalles akutt utrykning og åtte oppdrag til annen bistand for ambulansepersonell og hjemmetjenesten. Tallene per 20. mai er 23 akutte utrykninger og tre oppdrag til bistand helse», skriver Sand i brevet.

– Det er viktig å understreke at mannskapene i brann og redning ser på dette som meningsfylt tjeneste, og samtlige av våre mannskaper har gjennomført kurs i denne type oppdrag, skriver hun.

Nå hører det med at Vestre Viken har økt ambulanseberedskapen noe, det meldte de om i april i år, men hva situasjonen i Hvittingfoss angår, settes det fortsatt stor lit til brannmannskapene.

Les også: Nå er det litt tryggere for deg og meg

Kostnader

Men Sand er bekymret fordi stasjonen i Hvittingfoss er bemannet med deltidsansatte. På denne måten påvirker disse oppdragene de ansattes vanlige sivile arbeidsplass som på kort varsel mister en ansatt, ikke til en brannutrykning men til et ambulanseoppdrag.

«For de ansattes arbeidsgivere innebærer dette et merarbeid og merkostnad for å få utført ett oppdrag som egentlig påligger det statlige helseforetaket», poengterer Sand i brevet.

For kommunen innebærer dette også en vesentlig merkostnad ved at brann må ut på ambulanseoppdrag. For hvert oppdrag er det minimum ti timer lønn som kommunen betaler ut.

Trygghet

Utover de prinsipielle betraktninger, er den alvorligste bekymringen knyttet til det faktum at brannmannskaper tvinges til å reise ut på ambulanseoppdrag fordi det ikke er ambulanse i området.

Innbyggernes behov for trygghet og helsepersonell ved akutt sykdom og skade er det største problemet med denne praksisen, mener hun.

«Foretaket henstilles derfor om å stasjonere en ambulanse i Hvittingfoss. Innbyggerne i Hvittingfoss-området har krav på trygghet og mulighet for å få bistand av helsepersonell for å redde livet ved akutt sykdom», avslutter hun.

Les også: Brannbilen kommer ikke over brua

Artikkeltags