Mandag ble det sendt ut e-post fra Kongsberg kommune med melding om at de kommer opp i løpet av november, at det blir maksimum P-tid på tre timer.

Det blir gratis første time, det koster 25 kroner for den andre timen og 50 for tredje timen. 

Det kommer også en ny type billettløse automater.

Bekymret for attraktiviteten

Bjørn Flo Knudsen (V) er bekymret på vegne av kommunalt ansatte i Helse og omsorg, hvis hovedbase er i legevaktbygget ved sykehuset.

Nå vil han ta det opp politisk, ettersom dette også handler om kommunens attraktivitet som arbeidsplass.

– Det har vært stor fokus på rekruttering i de siste månedene. Det har blitt informert at kommunen sliter med å rekruttere, spesielt gjelder det nye sykepleiere.

– Det har lenge vært kjent at parkeringssituasjonen på basen ved legevakta har vært få, men at situasjonen har løst seg med gateparkering. Men nå blir det satt opp automater, og det vil fjerne den siste muligheten for gratis parkering, påpeker Bjørn Flo Knudsen.

– Spørsmålet mitt er om kommunen har analysert konsekvensene for Helse og omsorg før dette blir effektuert? Hva er eventuelt nåværende plan for tilgjengelighet og attraktivitet for å tiltrekke seg nye ansatte?

Knudsen vil ta opp spørsmålene politisk, ettersom han er medlem i UHO (utvalg for helse og omsorg) i Kongsberg kommune.

– Vedtatt av kommunestyret

Automater som nå settes opp er i tråd med Kommunestyrets vedtak av 14.03.2018, opplyser Trygve Rhodén som er veisjef i Kongsberg kommune.

– Klems gate, Gamle Drammensvei og Glitregata ved sykehuset, i tråd med grønne streker på kartet under, er med i sentrumsreguleringen, forklarer han, og viser til saksutredningen med vedlagt kart.

 

– Ved sykehuset vil ordningen styrke parkeringsmulighetene for brukere og pasienter, ved at reguleringen blir mer gunstig for korttidsparkering, og mindre gunstig for heldagsparkering, skriver Rhodén.

Nye P-regler og ny teknologi

  • Igangkjøring av den nye parkeringsordningen vil starte på Vestsiden om få uker.
  • Sentrum er delt inn i tre parkeringsområder: Vestsiden, Nymoen og Sykehuset. Med de nye automatene parkerer man billettløst ved at man taster inn bilens registreringsnummer.
  • Innenfor hvert av de tre parkeringsområdene vil man kunne flytte bilen uten å måtte registrere ny parkering på automat, så lenge man har parkeringstid igjen. Dette er gjort mulig ved at automatene kommuniserer med hverandre innenfor hvert parkeringsområde.
  • Dersom man for eksempel flytter bilen fra ett parkeringsområde til et annet (for eksempel fra Sykehuset til Nymoen) må man registrere seg på nytt på automat, og parkeringstiden som starter med en gratis time, vil starte på nytt.
  • Informasjon om ordningen vil stå på automatene.
  • EasyPark – appen, som er ganske utbredt, vil bli justert i tråd med de nye parkeringsområdene og takstene, og vil fortsatt være et godt alternativ til å bruke automatene.

Kilde: Kongsberg kommune

 

Seksjon Vei og Trafikk vil komme tilbake med mer informasjon på kommunens hjemmeside og i LP før igangsetting.

Parkering omkring sykehuset har vært diskusjonstema tidligere. Les også: