"Greit nok at det satses for fullt i Hallingdal, hvor mange stortingspolitikere har hytte, men hvorfor får ikke sykehuset her den opprustingen det trenger?"

SYKEHUSET: - At helsetoppene sier at de først og fremst er opptatt av pasientene, stemmer ikke med virkeligheten, skriver Bjørg Sandbæk i dette leserbrevet.

SYKEHUSET: - At helsetoppene sier at de først og fremst er opptatt av pasientene, stemmer ikke med virkeligheten, skriver Bjørg Sandbæk i dette leserbrevet. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Mitt håp er at fornuften og rettferdigheten snart vil seire, skriver Bjørg Sandbæk i dette åpne brevet til toppene i Helse Sør-Øst

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er med stor sorg mange av Kongsberg og Numedal sine innbyggere leser innslaget i Lp, 23.06.16, angående deres besøk på Kongsberg. Selv ikke bedriftenes sterke press og engasjement virker på beslutninger som tas. Mye tyder på at ved å ha lag på lag med helseforetak, som i seg selv medfører store kostnader, så blir det lettere å skylde på hverandre, og på den måten hindre at folk på grasrotnivå blir hørt.

I Lp, 23.06.16, står det: «Direktør i HSØ Cathrine Lofthus la til at beslutningen om radiologi og akuttkirurgisk beredskap i all hovedsak ligger hos helseforetaket Vestre Viken HF.» Videre står det: «Vestre Viken har siden stått fast ved beslutningen (om å la Kongsberg sykehus fortsette å være et sykehus uten kirurger og røntgenleger i døgnvakt- min merknad) og lite tyder på at de vil gi etter.»

At helsetoppene sier at de først og fremst er opptatt av pasientene, stemmer ikke med virkeligheten. Da hadde de hørt på Legeforeningen og latt oss ha fullverdige lokalsykehus i stedet for å rasere dem. På grunn av all denne usikkerheten er det mange av oss som får en sterkt redusert livskvalitet fordi bekymringer for om vi får hjelp eller ikke når vi trenger det, tærer på helsa.

Alle innsparingene som gjøres i norsk helsevesen, medfører uventede dødsfall både på små og store sykehus. Økningen av antall alvorlige avvik inn til Det nasjonale kunnskapssenteret er et tegn på en utvikling i feil retning! Til tross for at forskning viser at dødeligheten blant pasientene øker ved en beleggsprosent på over 92,5% ( «Folkets helsetjeneste», side 19), så er det mange sykehus i landet vårt som har en beleggsprosent på 100 % og over det. Er dette virkelig nødvendig i et av verdens rikeste land? Hvorfor kan ikke Norge ha like mange sykehussenger per 1.000 innbyggere som de beste landene i Europa? Hvorfor er norske politikere fornøyd med jumboplass i Europa, sammen med Tyrkia, når det gjelder kapasitet?

Hvordan skal et sykehus drives dersom det ikke skal bli en utgiftspost?

Bjørg Sandbæk

Det bygges jo sykehus i andre land også. Danmark f. eks har egne budsjett for nybygg, og det skaper ikke livstruende innsparinger ved allerede eksisterende sykehus. Hvordan skal et sykehus drives dersom det ikke skal bli en utgiftspost? Det blei tatt opp i NRK radio nylig om alle korridorpasientene bl. a ved Ringerike og Bærum. Kongsberg blei ikke nevnt. Jeg kjenner allikevel til at det i perioder er korridorpasienter her også. Samtidig står mange senger tomme ved Kongsberg sykehus for å spare penger. Dette er etter min mening dårlig utnyttelse av livsviktige ressurser. Det er også investert store beløp for å ruste opp en allerede godt brukbar sjukestue på Ål. Mandag 27.06. fikk Hallingdal sjukestue til og med en splitter ny CT, mens sykehuset her har en gammel CT som ofte er ute av drift fordi den stadig må repareres. Greit nok at det satses for fullt i Hallingdal, hvor mange stortingspolitikere har hytte, men hvorfor får ikke sykehuset her den opprustingen det trenger?

De siste årene har bedriftsskatt fra Kongsbergbedriftene til staten bidratt med ca. 2 milliarder kroner hvert år! Hvorfor skal vi ikke få noe tilbake? Et fullverdig lokalsykehus er livsviktig for de ca. 53.000 menneskene som sokner til Kongsberg sykehus.

Mitt håp er at fornuften og rettferdigheten snart vil seire, og at ledelsen i Vestre Viken og Helse Sør-Øst sammen blir enige om å gjenopprette Kongsberg sykehus som et fullverdig sykehus med kirurger og røntgenleger i døgnkontinuerlig vakt!

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken