Skal øve på voldshendelser i gamlekinoen

ØVELSE: Politiet skal sammen med brann- og ambulansemannskaper på ny øve på verst tenkelige hendelser. Fagbegrepet er PLIVO - pågående livstruende vold. Bildet er fra en øvelse i fjor.

ØVELSE: Politiet skal sammen med brann- og ambulansemannskaper på ny øve på verst tenkelige hendelser. Fagbegrepet er PLIVO - pågående livstruende vold. Bildet er fra en øvelse i fjor. Foto:

Nødetatene i distriktet skal øve på å møte farlige voldsepisoder. Det skal skje midt i Kongsberg by. Og det starter mandag morgen.

DEL

Politiet, brann- og industrivern og ambulansemannskaper skal kommende uke øve på å møte farlige situasjoner. På fagspråket kaller de det PLIVO som står for pågående livstruende vold.

Det handler med andre ord om å forberede seg på terrorhendelser, og episoder der ondsinnede mennesker har hensikt å ta livet av andre. Mannskapene skal trene på å beskytte seg selv og ikke minst publikum.

Øvelsene vil foregå i Kongsberg ved den gamle Kinoen på Tråkka.

Les også: Brannfolk skeptiske til å overta politioppgaver

Starter mandag

AKTIVITET: Gamlekinoen står tom. men mandag morgen blir det hektisk øvelsesvirksomhet her.

AKTIVITET: Gamlekinoen står tom. men mandag morgen blir det hektisk øvelsesvirksomhet her. Foto:

Dette er som nevnt samhandlingsøvelser for enhetene som rykker ut ved ulykker, voldsepisoder, kriser og katastrofer.

Mandag morgen vil det vil derfor bli noe uvanlig virksomhet inni – og omkring Kongsberg gamle Kino.

Bygningen midt i sentrum står i dag tom. Det har tidligere vært mye drama i bygget, men det har utspilt seg på lerretet.

Øvelsene vil foregå i kinobygget flere dager. Første øvelse er mandag 6. mai, deretter følger samme opplegg på dagene onsdag 8. – onsdag 15. og tirsdag 21. mai.

Øvelsene pågår fra klokken 08.00 og avsluttes 15.00 - på alle nevnte datoer.

ØVELSE: Bevæpnet politi vil bli å se ved kinoen. Men det er kun en øvelse. FOTO: JAN STORFOSSEN

ØVELSE: Bevæpnet politi vil bli å se ved kinoen. Men det er kun en øvelse. FOTO: JAN STORFOSSEN Foto:

Teori og praksis

Mannskapene skal gå igjennom voldsepisoder i teori, det skal være etatsvise øvelser - og en større praktisk øvelse hvor alle er med.

Rune Haugholmen som er branninspektør i Kongsberg brann- og redningstjeneste ønsker å fortelle om øvelsene, slik at folk er forberedt.

Han forklarer også hvorfor slike øvelser er nødvendige.

– En av samfunnets viktigste oppgaver er å beskytte befolkningen og yte rask, kvalifisert og koordinert hjelp når det inntreffer hendelser som truer liv og helse, forklarer branninspektøren.

Viktige øvelser

Han viser til generelle trekk i samfunnet, både i Norge og andre land, som understreker betydningen av god beredskap.

– Erfaringene fra 22. juli 2011, flere episoder med angrep mot skoler, samt terrorrelaterte masseskadesituasjoner ved angrep mot sivilbefolkningen i Europa, har med all tydelighet vist viktigheten av en god beredskap for å håndtere situasjoner der befolkningens liv og helse blir truet, forteller han.

Dette er øvelser utrykningsetatene har en gang i året.

– Det meste av øvelsene vil foregå inne, men man vil se noe synlige mannskaper og biler fra de forskjellige etatene på utsiden i en liten periode. Øvelsesskilt blir satt opp, forteller Haugholmen.

Les også:

Artikkeltags