Vi følger flyttingen av de to husene fra Mauritz Hansens gate til Rogstadbakken.