– Vi må sørge for transport av folk og kunnskap til Kongsberg

SV-politikerne er opptatt av at teknologimiljøet i Kongsberg skal få de beste forutsetninger for å møte det grønne skiftet – togtrafikk inkludert.