Vil løse fagskolens plassproblemer

Morten Eriksrød (H) fremmer en interpellasjon til fylkesordføreren hvor han spør om han vil ta kontakt med KKP Eiendom og Kongsberg kommune, slik at plassbehovet til Fagskolen Tinius Olsen blir løst så raskt som mulig.