Ingen konkrete planer for Heistadmoen

Eiendommen har ligget brakk i årevis. Rune Halstensen i eierselskapet Kongsberg Park AS forteller at det ikke haster.