Er det dette skattepenga våre går til?

LETTBEINT: - Rapporten fremstår som lettbeint, skriver nyhetsredaktør Linn K. Djønne.

LETTBEINT: - Rapporten fremstår som lettbeint, skriver nyhetsredaktør Linn K. Djønne.

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er godt vi har en ordfører som står opp for byen vår og tør å si ifra til ledelsen i Vestre Viken HF, skriver nyhetsredaktør Linn Kristin Djønne.

DEL

Meninger«Det er ikke funnet målbare effekter som tilsier at akuttkirurgisk samling i Drammen har påvirket rekruttering eller virksomhetsetableringer i Kongsbergregionen». Dette er første setningen i konklusjonen i rapporten som ordfører Kari Anne Sand rev i stykker. Rapporten skulle, på oppdrag fra Vestre Viken HF, gi oss svar på hvilke samfunnsmessige konsekvenser det har vært for Kongsberg at akuttkirurgisk beredskap ble besluttet flyttet til Drammen i 2011.

Ordføreren rev i stykker rapporten med god grunn. På samlet ni snaue sider, utenom figurer, konkluderer rapporten med at det ikke er noe særlige samfunnsmessige konsekvenser å spore. Flere år med diskusjon, utallige uttalelser fra næringslivet, endeløse politiske møter, artikler i lokalavisen, innspill fra engasjerte ildsjeler og ansatte ved sykehuset, er ikke vektlagt. Dette store kvalitative spørsmålet om samfunnsmessige konsekvenser er forsøkt svart på med enkel offentlig statistikk. Stemmer er ikke hørt, få intervjuer er gjort og det store bildet er ikke malt.

LES OGSÅ: Ordføreren rev Vestre Viken-rapport i to 

Jeg er ingen professor i metodefag, men med mine 27,5 studiepoeng drister jeg meg til å mene at rapporten fremstår som lettbeint. Eksempelvis; I Buskerud er det flere nyetablerte foretak sammenlignet med i Akershus og Østfold i tidsperioden 2009–2013. Det er ingen indikasjoner på at å samle akuttkirurgisk i Drammen har påvirket bedriftsetableringen i Kongsberg, konkluderes det. Dette fremstår som en metodisk fallgruve. Vi setter spørsmålstegn ved validiteten i undersøkelsen.

100.000 kroner betalte Vestre Viken for rapporten, som de nå har trukket og som ikke vil bli tillagt videre vekt. Når skattepengene blir brukt til å hyre inn eksterne konsulenter, har Vestre Viken et ansvar for å sørge for kvalitet. De er oppdragsgiver, og vi som er med i spleiselaget må kunne forvente at de vet hva de betaler for. Når det er sagt, er det vanskelig å kritisere en rapport når vi ikke vet hva som er premissene. Vi vet at mandatet og oppgaven er enorm, men hvilke rammer er gitt av Vestre Viken. Hvor lang tid er blitt gitt? Hva var budsjettet?

Som Kari Anne Sand påpeker så handler dette om å ta Kongsbergs befolkning og industrien på alvor. Det er godt vi har en ordfører som står opp for byen vår og tør å si ifra til ledelsen i Vestre Viken.

LES OGSÅ: Har du meninger om sykehusets fremtid, må du si fra nå

Flere år med diskusjoner

  • Uro og mistillit har preget diskusjoner om prioriteringene ved Kongsberg sykehus siden 2010, da planen om å sentralisere akuttkirurgisk beredskap ble lansert.
  • Da planen ble lagt fram i 2011, førte det til kraftige reaksjoner. Først ble økonomiske motiver lagt til grunn, senere kom faglige begrunnelser. Begge deler var gjenstand for kritikk av politikere så vel som ansatte og sykehusforkjempere.
  • Risikoanalysene blinket rødt, og det ble tatt grep fra ledelsen for å endre risikoen til akseptabelt nivå. Men metodene som ble brukt og argumentene for avviklingen i Kongsberg var - og er fortsatt - gjenstand for kritikk.
  • Nedleggelsen ble vedtatt, om enn ikke enstemmig, i Vestre Vikens styre i desember 2011.
  • En evaluering av det som skjedde - og konsekvensene,  ble vedtatt gjennomført i desember 2016 og iverksatt høsten 2017. Forventningen var at alle forhold skulle opp på bordet.
  • Det ble utarbeidet en egen rapport om samfunnsmessige konsekvenser av at akuttkirurgien ble flyttet til Drammen. Den ble lagt fram for kommuneledelsen i Kongsberg i januar, og ble senere trukket etter kraftig kritikk.
  • Evalueringsrapportene som ble presentert for kommuneledelsen i Kongsberg i januar 2018, er nå gjenstand for mye av den samme kritikken og mangel på tillit.

Les mer om sykehussaken i Lp-arkivet. Her er noen av artiklene fra avisen om den pågående debatten de siste to årene:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags