Hva er ditt bidrag?

FREMTIDENS KONGSBERG: Hvordan skal det være å bo, leve og arbeide i Kongsberg, når dagens elever er blitt voksne, spør rådmann Wenche Grinderrud.  Foto: Irene Mjøseng

FREMTIDENS KONGSBERG: Hvordan skal det være å bo, leve og arbeide i Kongsberg, når dagens elever er blitt voksne, spør rådmann Wenche Grinderrud. Foto: Irene Mjøseng

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Vi kan ikke løse fremtidige utfordringer gjennom å gjøre det slik vi alltid har gjort, skriver rådmann Wenche Grinderud i denne kronikken.

DEL

KronikkKommunestyret har det store og viktige ansvaret for å trekke opp hovedmålsettingene for hvordan Kongsbergsamfunnet skal utvikle seg mot 2030. Dette gjøres gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030.

Spørsmålene de må finne svar på er: Hvordan skal det være å bo, leve og arbeide i Kongsberg i 2030 og hvordan skal Kongsbergsamfunnet tilpasse seg fremtidas muligheter, krav og forventninger?

Kongsberg trenger en god samfunnsdebatt som grunnlag for kommunestyrets arbeid med samfunnsplanen. Denne debatten skal rådmannen legge til rette for.

Innbyggerne, næringsliv, lag og foreninger inviteres til å delta med sine tanker, ønsker og råd.Etter en bred og omfattende debatt er det politikerne som skal beslutte på vegne av fellesskapet.

Debatten starter nå og den må gå i lokalavisa, på sosiale medier og i åpne møter. Et spennende arbeid står foran oss!

Verden er i endring, endringer som i stor grad påvirker også oss i Kongsberg. Fremtiden vil trolig være preget av raske og uforutsette hendelser som krever endringer. Vi må legge til rette for at Kongsberg kan møte disse endringene på en offensiv og aktiv måte.

Det vil ikke være nok ressurser til å opprettholde velferden i samfunnet og løse innbyggernes behov for tjenester, uten at vi finner nye løsninger.

Næringslivet i verden, Norge og Kongsberg må omstille seg, oljealderen er på hell, digitaliseringen skyter fart og endrer måten vi jobber på og hvordan vi deltar i samfunnet ellers.

Daglig leser vi om rasjonalisering, omstilling og nye næringer. Arbeidsmarkedet er i endring og andelen av yrkesaktiv befolkning synker.

Dette påvirker kommunens inntekter lokalt og dermed kommunens økonomiske muligheter til å gi innbyggerne gode kommunale tjenester.

Det vil ikke være nok ressurser til å opprettholde velferden i samfunnet og løse innbyggernes behov for tjenester, uten at vi finner nye løsninger. Vi kan ikke løse fremtidige utfordringer gjennom å gjøre det slik vi alltid har gjort.

Klimaendringene krever innsats, både for å håndtere effekten og bremse den negative utviklingen. Vi i Kongsberg merker det best med mye regn på kort tid og at Lågen har 200- årsflom med et par års mellomrom. Skaden som dette kan medføre må forebygges, og hvordan gjør vi det? Hver for oss, eller gjennom fellesskapet?

Vi i Kongsberg har også et ansvar for å bidra med utslippsreduksjoner, men hvordan kan vi bidra? Redusert bilbruk er ett svar, javel; men hvordan?

Ønsker debatt: Wenche Grinderud oppfordret alle til å delta med sine meninger.

Ønsker debatt: Wenche Grinderud oppfordret alle til å delta med sine meninger.

Lokalt er det trender som går mot større forskjeller mellom innbyggerne. En del faller utenom ordinært arbeidsmarked, en del lever i lavinntekstshusholdninger og psykiske problemer øker. Frafall fra videregående skole er en stor samfunnsutfordring. Dette betegnes nå ofte som “Utenforskap” – hvordan “Utenforskap” skal forebygges og unngås må inn i en slik samfunnsdebatt vi nå inviterer til.

Hvordan løser vi utfordringene med endret arbeidsliv, endret klima og forskjell i alderssammensetting?

Hvordan skaper vi et Kongsbergsamfunn der det er plass til mangfold og forskjellighet? Hvordan sørger vi for at flest mulig er innenfor, og færrest mulig utenfor?

Hvordan løser vi utfordringene med endret arbeidsliv, endret klima og forskjell i alderssammensetting?

Dette er noen av problemstillingen kommunestyret må mene noe om når de skal planlegge Kongsbergs framtid. For å kunne ta best mulig beslutninger trenger de DITT innspill.

Kjør debatt!!!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags