KKE setter av penger til gamlekinoen

Driftsdelen ved Kongsberg kommunale eiendom har et mindreforbruk på nær 3,5 mill. Pengene skal nyttes til prosjektet med gamlekinoen.