Kommunen selger ikke KKPE-aksjene

KRONA: Byggingen av Krona og etableringen av KKP Eiendom, førte med seg politiske omveltninger og har siden vært en pågående diskusjon i Kongsberg. Det siste er at formannskapet takker nei til tibudet de har fått på kommunens andel av aksjene.

KRONA: Byggingen av Krona og etableringen av KKP Eiendom, førte med seg politiske omveltninger og har siden vært en pågående diskusjon i Kongsberg. Det siste er at formannskapet takker nei til tibudet de har fått på kommunens andel av aksjene. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Formannskapet i Kongsberg sier nei takk, til tilbudet de har fått for Kongsberg kommunes eierandel.

DEL

Flertallet i kommunestyret vil selge Kongsberg kommunens andeler i KKP Eiendom AS. Eierskapet har vært omstridt siden selskapet ble opprettet.

I de siste ukene har det vært forhandlinger i det skjulte om en eventuell salgssum. Onsdag hadde formannskapet et lukket møte om resultatet av forhandlingene.

Hva som er diskutert i møtet, vet bare formannskapet og de få som er innviet i hemmeligheten.

Men ifølge loven er vedtaket offentlig.

Formannskapets vedtak:

«Formannskapet takker for tilbudet, men finner det uinteressant å gå videre med det dersom ikke et tilbud av en helt annen størrelsesorden mottas.»

Det betyr at et flertall har vurdert prisen de er forespeilet som lav. Og i begrepet "helt annen størrelsesorden" ligger det antydninger om et altfor lavt bud på kommunens 40 prosent i KKPE.

Les også: Flertallet vil selge seg ut av KKPE

Ukjent sum

Vedtaket sier ingen ting om prisen som ar antydet, og ei heller noe om hvem som har gitt tilbudet.

Men i aksjonæravtalen mellom Bolten Eiendom AS og Kongsberg kommune, sier noe om at medeier skal ha forkjøpsrett. Bolten Eiendom eiendom er i sin tur underlagt Norges Apotekerforening (NAF).

Se også: Aksjonæravtalen 

Kommuneadvokat Frode Lauareid bekrefter at det nevnte budet har kommet inn gjennom NAF-systemet.

Etter hva Lp erfarer har forhandlingene vært gjennomført med støtte av innleid ekspertise. Kongsberg kommune har brukt mye ressurser i form av jurister så vel som politiske møter for å komme fram til avgjørelsen onsdag.

Fortsetter

Dermed fortsetter det noe kjølige samarbeidet mellom kommunen og Bolten eiendom AS. Selv om det er uenighet om kommunens rolle, har det fra politisk hold vært understreket at selskapet drives på en solid og god måte.

KKPE er på ingen måte noe synkende skip, med langsiktige leiekontrakter i lang tid framover, en solid bygningsmasse og ditto inntekter.

Dette har skjedd

Kommunen vil selge aksjene i KKPE dersom prisen er rett.

Formannskapet i Kongsberg fikk fullmakt til å forhandle fram en god pris som i sin tur skulle legges fram for kommunestyret før et eventuelt vedtak.

Dette er KKPE

Kongsberg kommune eier 40 prosent av aksjene i KKP Eiendom AS. Bolten Eiendom eier de resterende 60 prosentene.

Bakgrunnen var bygging av Kongsberg kunnskaps og kulturpark, som har resultert i skole- og kulturbygget Krona og det nærliggende P-huset i Skauløkka.

Styret har seks medlemmer hvorav to av dem er oppnevnt av kommunestyret. De kommunalt oppnevnte medlemmene trakk seg i 2016 på grunn av uenighet med det politiske flertallet i kommunestyret, og ble siden erstattet med de som nå sitter der.

KKP Eiendom har forsøkt med flere utviklingsprosjekter siden byggingen av Krona og P-huset. Men de har møtt motbør av flertallet i kommunestyret.

Flertallet i formannskapet ønsker et felles salg av selskapet. Det ønsker ikke Bolten Eiendom som helst ser at eiermodellen forsetter som i dag. Der er imidlertid villige til å kjøpe kommunens andel, men det vil ikke politikerne.

KKPE-styret består av styreleder Jan Erik Korssjøen, nestleder Per Håvard Lindqvist. De kommunalt oppnevnte styremedlemmene Karin Furuborg og Dag Fossen og Bolten Eiendoms representanter Einar Bratten og Erik Løfsnes.

Artikkeltags