6,3 mill. i årsresultat for KKP Eiendom

KKP Eiendom som blant annet driver Krona, viser til et greit overskudd på driften.