Knuteveien er sendt til jordskifteretten

Etter politisk påtrykk har eierskapet til Knuteveien blitt sendt til jordskifteretten. Nå venter aktørene i spenning.