Vekst på 100 ansatte i Kongsberg Gruppen

I løpet av et og et halvt år har Kongsberg Gruppen hatt en vekst på ca. 100 ansatte på landsbasis. Per i dag utlyses i tillegg 40 stillinger globalt – 30 av disse i Kongsberg.