Nå skal den gamle kirkegården tas i bruk – og kanskje den skifter navn

I mange år har kun vært lov å sette ned urner i Kongsberg gamle kirkegård – hvis familien hadde et gravsted der fra før. Nå blir det mulig å velge denne kirkegården for både kiste og urne.