Blandakoret sto i den nyeste delen av Stortorvert, og her får du en smakebit!