Gamlegrendåsveien 22  får verneprisen 2018. Dagens eiere heter Arne Birger Teigen (med skjegg) og Gunn Magny Gulbrandsen (briller).
De tidligere eierne heter Torfinn Tobiassen og Inger Louise Jarness.
Eigil Kittang Ramstad

Bevares for en gård

Bolig, bryggerhus og løkkelåve. Timer på timer med jobbing og restaurering. Historiske funn og bevarte minner – og veldig mye søppel.
Publisert