HiBu får leie i KKP

Av og
Artikkelen er over 6 år gammel

Etter fem og et halvt år med heftig og hard debatt lokalt, sier statlige myndigheter ja til kunnskaps- og kulturparken.

DEL

Avgjørelsen innebærer etter alt å dømme at graving kommer i gang i løpet av kort tid.

Ordfører Vidar Lande mener dette er en historisk dag for Kongsberg. Når staten nå velger å leie lokaler til høyskolen i Hasbergtjern er det et tilsagn som får brikkene til å falle på plass.

Høgskolen i Buskerud får fullmakt til å inngå leiekontrakt om nye lokaler i Kongsberg sentrum i 2015. Det opplyser kunnskapsdepartementet.

Regjeringen gir Høgskolen i Buskerud fullmakt til å inngå leiekontrakt med KKP Eiendom AS om nye lokaler i Kunnskaps- og kulturparken Kongsberg.

Dagens leiekontrakt utløper i 2015. KKP Eiendom AS skal oppføre et nytt bygg på Kirketorget i Kongsberg sentrum for Kongsberg kommune, Høgskolen i Buskerud og den tekniske fagskolen Tinius Olsen.

I nybygget vil høyskolen og den tekniske fagskolen være samlet med felles bruk av arealer.

Høgskolen i Buskerud holder i dag til i lokaler på Raumyr.

– Grei beskjed å få

Styreleder Sverre Gotaas i Høgskolen i Buskerud sier at tilsagnet fra Kunnskapsdepartementet var en grei beskjed å få. Styret har ventet lenge på avklaring. Gotaas har gått tlbake i protokollene og funnet at den første orienteringen om planene ble gitt på et styremøte 18. januar 2005.

– Flott at de bestemte seg, sier han om torsdagens avgjørelse.

– Styret for høyskolen får fullmakt fra departementet. Hva med ølkonomien når dere nå går inn i denne leiekontrakten?
– Jeg frykter ikke at skolen får større utgifter til leie enn det vi har hatt på Raumyr og med Statsbygg, sier Gotaas som ikke kjenner til hva som blir Raumyr-eiendommens skjebne etter at skolen flytter.

– Hva skjer nå?
– Vi setter ned en prosjektgruppe sammen med folkene bak KKP Eiendom for å forberede byggingen.

– Har du noen forklaring på at tilsagnet kommer akkurat nå?
– Det eneste jeg kan tenke meg er at valget er tilbakelagt. Dette er politikk, sier Sverre Gotaas.

– Glad og lettet

Styreleder Jan Erik Korssjøen i KKP Eiendom AS var på fotballkamp med barnebarnet da han fikk en sms om avgjørelsen torsdag ettermiddag. Han ble glad og lettet og håper at det nå blir samling bak KKP siden avgjørelsen er tatt.

– La oss stå sammen slik at vi får en god løsning, er hans oppfordring til lokalmiljøet.

– Hvor lang tid tar det før arbeidene er i gang?
– Fortsatt er det noen biter som må på plass. Fylkeskommunen skal sluttføre leieavtale i bygget til fagskolen. Slik jeg har forstått det, har fylkesordføreren fått fullmakt fra fylkestinget til å inngå avtalen når staten nå har gitt sitt tilsagn. Når de nødvendige underskrifter er på plass, vil vi fullføre saken om byggelån. Entreprenøren er klar til dyst. Det går ikke mange dagene nå før vi er i gang.

– Dere skulle startet 1. august, så prosjektet er noe forsinket. Klarer dere å bli ferdige til studieårets start 2015?
– Jeg er ikke sikker. Kan hende må vi forskyve noe slik at ikke alt blir klart på en gang. Det kan bli trøblete å rekke datoene vi har satt i planen, men det vil jo være uheldig dersom høyskolen får en rotete innflytting. Dette må vi se nærmere på nå.

– Kommunestyret har stilt som krav at parkeringsplasser må stå klare før nybygget kan tas i bruk. Hva med prosessen med parkeringshus i Skauløkka?
– Jeg er egentlig ikke så bekymret for det. En arkitektkonkurranse er i gang. Parkeringshuset skal stå klart i tide, sier Jan Erik Korssjøen.

Artikkeltags