Kongsberg leverer på klimatiltak

Kongsberg kommunes klimaregnskap legges fram. Målrettet satsing gir resultater.