- Jeg blir aldri helt kjent med meg selv før jeg blir kjent med min far

Fra Philip var liten av har faren bodd på andre siden av verden. Nå reiser 19 år gamle Philip til Ecuador for å bli kjent med seg selv og sin far på nytt.
Publisert