– Kongsberg har en mørk bakside

Leder i Kirkens Bymisjon, Kongsberg, Jon-Ivar Windstad, mener det er viktig å få fram at i en suksessrik by som Kongsberg, er det også mange som sliter. Selv om det ikke alltid er like synlig.

Leder i Kirkens Bymisjon, Kongsberg, Jon-Ivar Windstad, mener det er viktig å få fram at i en suksessrik by som Kongsberg, er det også mange som sliter. Selv om det ikke alltid er like synlig. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Kirkens Bymisjon på Kongsberg ser en tendens til at flere fra «det gode samfunnslag» og næringslivet sliter.

DEL

Denne uken hadde leder i Kirkens Bymisjon, Jon-Ivar Windstad, en leder på trykk i Magasinet Brostein.

Der gjør han seg noen refleksjoner basert på de fem årene Kirkens Bymisjon har vært etablert på Kongsberg. Windstad har de siste dagene fått mye respons på det han skrev. Han tror selv han traff et punkt som mange i Kongsberg-samfunnet kjenner seg igjen i.

Les Lederen i Magasinet Brostein her! (PDF)

Store forskjeller

– Du gjør deg noen refleksjoner om at Kongsberg er en liten by, som på kort tid har gjort stor suksess. I den forbindelse peker du på noen av kongsbergmedaljens baksider, slik dere i Kirkens Bymisjon ser det. Kan du utdype?
– Kongsberg er en internasjonal og høyteknologisk by, som har opplevd en helt utrolig utvikling de siste årene. Men samtidig er det en liten by – en småby som har hoppet over lokal- og kretsmesterskap, og blitt verdensmestere på en-to-tre. Men vi i Kirkens Bymisjon ser at medaljen har sin bakside.

– På hvilken måte?
– Det er en by med svært stor arbeidsinnvandring av høyt utdannede folk, og det er ganske spesielt for Kongsberg. Men med en høy arbeidsinnvandring vet vi at det også følger med mye ensomhet, sier Windstad.
Windstad forteller også om at mange opplever et stort forventningspress, de store forskjellene mellom fattig og rik og den harde jobben mange opplever med å holde på fasaden.

Har skjedd en endring

Kirkens Bymisjon etablerte seg på Kongsberg for fem år siden. I løpet av de årene har Windstad dannet seg et bilde av hvilke utfordringer Kongsberg-samfunnet har. Ikke alle er like synlige, og de har merket en utvikling.

– Mange av dem som tar kontakt med Kirkens Bymisjon på Kongsberg, lever et liv i aktiv rus. Men vi har de siste årene sett en tendens til at flere fra «det gode samfunnslag» og næringslivet også tar kontakt.

Mange av dem som tar kontakt forteller om et enormt forventningspress og redsel for at folk skal vite at de sliter.

– Noen søker trøst og støtte i alkohol eller rus. Noen er ensomme eller sliter med å disponere økonomien sin. Veldig mange jobber hardt med å holde på fasaden, og ønsker derfor ikke å ta kontakt med offentlige etater for hjelp, sier Windstad.

Økonomiproblemer

Hvert år mister nærmere 20 familier sine hjem fordi privatforbruket er for høyt og kredittkortgjelda vokser folk over hodet. Det viste tall fra Nav i 2012. Kampen for å framstå med en vellykket fasade fører til at mange familier i Kongsberg kjører økonomien i grøfta.

Ifølge Nav skiller Kongsberg seg ut blant de største kommunene i Buskerud. Den gjennomsnittlige inntekten og utdannelsen er høy, mens arbeidsledigheten er lav.

LES OGSÅ:«Medaljens bakside» (Leder av nyhetsredaktør Per Skøien)

Tabubelagt

Helse og omsorg overtok i 2014 rusarbeidet fra Nav Kongsberg. Seksjonsleder i forebyggende og rehabiliterende tjenester, Anne Sissel Hove, trekker også fram at det å slite, kan oppleves som et tabu for mange.

– Generelt sett er det fremdeles tabubelagt å ha en psykisk lidelse og det kan innebære stor grad av skam for den det gjelder, mener Hove.

Hun mener hun ikke har grunnlag til å uttale seg om hvorvidt flere sliter i Kongsberg enn i andre kommuner, men viser til Folkehelseprofilen for Kongsberg 2014, som konkluderer med at «andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet».

Traff mange

Etter at Jon-Ivar Windstad hadde lederen sin på trykk i Brostein, har han fått flere henvendelser. Mange kjenner seg igjen i det han beskriver.

– De kjenner seg igjen i det store forventningspresset, ensomheten og det at man kanskje tyr til alkohol som trøst eller støtte.

Det kan virke som jeg traff et sårt punkt her i Kongsberg.

– Hva mener du Kongsberg-samfunnet må jobbe med?
– Mer åpenhet utad om det å ha det vanskelig. Mange av dem som sliter er dem man ikke ser, sier Windstad.

LES OGSÅ: Nav må hjelpe folk med millioninntekt

Næringslivet på banen

Windstad mener at selv om dette først og fremst er et samfunnsansvar, må også næringslivet på Kongsberg må ta sin del. Han ønsker seg et tettere samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og næringslivet i Kongsberg i årene som kommer.

– I store bedrifter er det alltid noen som sliter, og næringslivet vil være tjent med et større sosialt engasjementet i bedriftene og en tydelig sosial profil som ivaretar de som faller av, sier han.

Skiller seg ut

Kirkens Bymisjon er representert i 20 forskjellige byer, og det drøftes jevnlig hvilke sosiale utfordringer de ulike byene har. Windstad mener Kongsberg skiller seg ut.

For mange blir det vanskelig å være åpen om at man sliter eller ikke klarer å henge med i den vellykkede kulturen som det er i Kongsberg-samfunnet.

Han er likevel opptatt av å ikke svartmale Kongsberg.
– Kongsberg har gjort mye bra, og kan juble med rette i jubelåret. Men Kirkens Bymisjon skal være en vaktbikkje, og gjøre de ansvarlige oppmerksom på baksiden av medaljen. Som bymisjonsleder er jeg opptatt av å finne en balanse mellom dem som står og jubler, og samtidig holde rundt dem som ikke har det så bra. Vi vil ikke være en festbrems i jubelåret, men bidra til at flere kan være med på festen, sier Windstad.

LES OGSÅ:«Medaljens bakside» (Leder av nyhetsredaktør Per Skøien)

LES OGSÅ: Nav må hjelpe folk med millioninntekt

Artikkeltags