JUV: Jøgerfossen renner gjennom et juv nær Heistadmoen i Kongsberg. Elva renner helt i randsonen av den geologiske forkastningen som kalles Oslofeltet.
Lars Bryne

Jøgerfossens hemmeligheter

Ur-sandsværingene må nok ha skuttet seg, da de kom luskende oppover langs Kløvstadelva og så den spektakulære klipperevna. Selvfølgelig var det troll her. De kalte den Jøgerfossen.
Publisert