- Vi ser tegn på at nedgangen har stoppet opp

Artikkelen er over 3 år gammel

Tallene fra NAV Buskerud viser at det for første gang på fire år ikke er vekst i ledigheten i ingeniør og ikt-fag.

DEL

Antall helt ledige innen ingeniør- og ikt-fag var i mars 354 personer, og er dermed uendret i forhold til samme periode i 2016.

- Vi ser nå tegn på at nedgangskonjunkturen innen oljerelatert virksomhet har stoppet opp.  Mars 2017 er den første måneden på nær fire år der vi ikke har vekst i ledigheten innen  ingeniør- og ikt-fag, sier fylkesdirektør i NAV Buskerud, Elisabeth Holen.

SER POSITIVE TEGN: Elisabeth Holen, fylkesdirektø i NAV Buskerud

SER POSITIVE TEGN: Elisabeth Holen, fylkesdirektø i NAV Buskerud

11 prosent nedgang

I Buskerud var det registrert 3.885 helt ledige personer, en nedgang på 11 prosent sammenlignet med mars i fjor. Ledigheten i Buskerud var på 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for hele Norge gikk ned med 9 prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før, og var på 2,9 prosent av arbeidsstyrken.


Det var 2.286 helt ledige menn i mars, en nedgang på 293 personer (- 11 prosent) fra året før. For kvinner var antall helt ledige 1.599, en nedgang på 187 personer (- 10 prosent). Det var en nedgang i ledigheten for alle aldersgrupper denne måneden, sammenlignet med samme tid i fjor.

- I likhet med utviklingen generelt i fylket ser vi fortsatt en nedgang i ledigheten blant unge under 30 år. I denne aldersgruppa var det en nedgang på hele 215 personer (- 18 prosent) fra året før, opplyser NAV i pressemeldingen.

Les også: Økt arbeidsledighet i Kongsberg

– Kongsberg har et sårbart arbeidsmarked 

Flere har fått jobb i Kongsberg den siste måneden 

Størst nedgang innen salg

Den største nedgangen i ledigheten var innen butikk- og salgsarbeid, og det var i mars 454 helt ledige i denne bransjen. Dette er en nedgang på 21 prosent fra året før.

Videre var det en nedgang innen bygg og anlegg i mars med 533 helt ledige, en nedgang på 12 prosent. Vi så også en nedgang i ledigheten innen industriarbeid på 18 prosent, hvor det var 442 helt ledige.

Les også: Tøffere for ufaglærte

Ledige stillinger
 

NAV i Buskerud registrerte 904 nye ledige stillinger i mars. Det ble registrert 88 nye stillinger innen bygg og anlegg, 153 nye stillinger innen butikk- og salgsarbeid og 264 nye stillinger innen helse-, pleie og omsorg.

Les også: Bjørn får «alle» tilbake i jobb

LO-lederen fremdeles bekymret

– Dagens NAV-tall viser at den registrerte arbeidsløsheten fortsetter svakt nedover, men dette står i skarp kontrast til forverringen i arbeidsmarkedet som kommer til syne i SSBs tall for sysselsetting, mener LO-leder Gerd Kristiansen.

 

– De sprikende tallene på ledighet og andelen folk i jobb innebærer at det er stor usikkerhet omkring utviklingen i arbeidsmarkedet, legger Kristiansen til.

 

Sysselsettingsratene, eller andelen folk i arbeid, har lenge gått nedover, og fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 var det nedgang i 13 av 19 fylker.

 

– Siden 2008 har andelen nordmenn i jobb falt fra rundt 72 prosent til 67,5 prosent.  Dette kan bety at stadig flere har gitt opp å få seg en jobb. Andelen unge i jobb synker særlig mye, noe som bekymrer meg spesielt, sier LO-lederen.

Artikkeltags