44 prosent av de norske ansatte svarer i en ny undersøkelse at de er venn med sjefen på sosiale medier som Facebook og Instagram. Bare hver fjerde svenske og danske kollega oppgir det samme.

I den samme undersøkelsen svarer tre av fire nordmenn at de er venner med arbeidskollegaer på de samme sosiale mediene. Også i dette spørsmålet ligger Norge langt over det globale gjennomsnittet på 61 prosent.

Men det er store internasjonale forskjeller. Framvoksende økonomier som Kina, Brasil og India topper med over 80 prosent vennskap med kollegaer. Arbeidstakere i mer etablerte og konservative økonomier som Sveits, Japan og Frankrike er nede på 10-20 prosent andel som oppgir slike vennskap.

– Nordmenn åpner i langt større grad enn andre, europeiske kolleger for denne typen digitale vennskap. Men vi er et relativt lite og åpent land, hvor over tre millioner nordmenn har konto på Facebook. Vi har dessuten en mer uformell arbeidsform enn en del andre land, uttaler administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

Men også i Norge er det store forskjeller på hvor vanlig det er å være venn på sosiale medier.

– For eksempel er nok yngre arbeidstakere og arbeidstakere i bedrifter som jobber innen media, kommunikasjon og IT mer tilbøyelig til å ha vennskap på sosiale medier, enn i større og mer tradisjonelle organisasjoner, sier Bøe.

Han maner til forsiktighet og bevissthet om hva du viser fram fra privatlivet hvis du åpner for vennskap med kolleger og sjefer på sosiale medier.

– Facebook, Instagram og Twitter har blitt en naturlig del av hverdagen for mange, og det er lett å glemme hvor mange som faktisk får med seg hva vi gjør og legger ut. De fleste bruker disse som privat nettverk, mens andre blander det private med det faglige. Men både ledere og ansatte bør spørre seg hva de egentlig ønsker å oppnå med en venneforespørsel til en kollega på sosiale medier, sier Bøe. (ANB)

Enkle råd om sosiale medier på jobben

  • Før du godtar eller sender en venneforespørsel til en sjef eller kollega, bør du sjekke hva som er vanlig i bedriften.
  • Ta en regelmessig opprydning på din egen side, de fleste av oss har et skjellet eller to i det digitale skapet. Det er ikke sikkert det er alt i historikken du ønsker at sjefen eller kollegaen skal lese.
  • Bruk kontoens personverninnstillinger bevisst. For eksempel kan du kontrollere og godkjenne hva andre legger ut på din side, eller hva slags innlegg du blir tagget i.
  • Vær bevisst din lojalitetsplikt som arbeidstaker. Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men husk på hvor du jobber.
  • Husk at alt du publiserer på sosiale medier, kan sees i lys av jobben og arbeidsplassen din.
  • Du kan samle alle arbeidskolleger i en egen gruppe på Facebook eller Instagram, og dermed bestemme hva slags oppdateringer de får se. Husk at et privat bilde eller en meningsytring du publiserer, ikke alltid faller i like god jord hos sjefen eller en kollega.
  • Hvis du synes det er ubehagelig å motta venneforespørsel fra en kollega eller sjef på Facebook eller Instagram, forklar vennlig at du bruker disse som privat nettverk og send heller en invitasjon på LinkedIn.