Kraftig nedgang i fraværet på de videregående skolene

Artikkelen er over 3 år gammel

På Kongsberg videregående skole har fraværet gått drastisk ned i antall dager. Det samme har skjedd på Numedal videregående skole, selv om de lå lavt på fraværsstatistikken i utgangspunktet.