Flomtiltak av Bane NOR hjalp ikke – nå er det verre enn før

Flere grunneiere i Bevergrenda er plaget med overvann på sine eiendommer etter dreneringstiltak av Bane NOR. Bane NOR mener tiltaket fungerer.