Klokken 09.00 i dag har de to sentrale skikkelsene i Bolten Eiendom AS møte med rådmann Astrid Sommerstad og hennes folk på rådhuset.
Løfsnes og Woje Ellingsen var begge til stede på det man kan kalle en maratonbehandling av eiermodell og finansieringsløsning for kunnskaps- og kulturparken i Kongsberg onsdag.
Først i den over to timer lange seansen i formannskapet på rådhuset, deretter i den over tre timer lange behandlingen i kommunestyret i Betania.
Med 19 (Ap, Høyre og SV) mot 16 stemmer (Venstre, Sp, Frp, KrF og to uavhengige) sa kommunestyret ja til å inngå et samarbeid hvor Bolten Eiendom AS eier 60 prosent og Kongsberg kommune 40.
Byggingen skal skje i Hasbergtjerndalen og på Tråkka-området, og er planlagt startet neste vår.

Ville ikke si noe

Verken Løfsnes eller Woje Ellingsen ønsket å kommentere saken overfor Laagendalsposten etter vedtaket i kommunestyret.
De ba om forståelse for at de trengte å fordøye det som hadde skjedd, og at de gjerne ønsket å gjennomføre møtet med kommunen først.
Mindretallet var ikke nådige i vurderingen, spesielt av Løfsnes.
Det ble stilt tvil til hans motiver for å inngå samarbeid med kommunen som forvalter skattebetalernes penger og hvor mye han ville sitte igjen med til slutt.
Det ble i den forbindelse hevdet at kommunen burde være enten leietaker og la andre drifte, eller drifte alt selv og knytte til seg HiBu og fylkeskommunen som leietakere.
Flere mente at kommunen blir sittende med skjegget i postkassa om det blir økonomiske problemer, hvis de både driver og leier.

Ba om utsettelse

Videre ble Erik Løfsnes" avgang i IT Fornebu og Entra Eiendom omtalt som spesielle. Avgangen skjedde veldig brått og uten at han selv eller andre ville forklare hvorfor.
Manglende åpenhet også gjennom KKP-prosessen, var noe Venstre, Sp, KrF, Frp og de to uavhengige kritiserte.
Det ble sagt at en 60–40 eierløsning i favør Bolten Eiendom AS, ville legge en demper på åpenheten rundt selskapet, siden de da ikke omfattes av offentlighetsloven.
Mindretallet ba om å utsette vedtaket, men fikk til svar at de hadde mistillit til rådmannen og ble nedstemt.