– Kongsberg har mye å takke ham for

SAMFUNNSBYGGER: Finn Lied er død, 98 år gammel. FOTO: ROMERIKES BLAD

SAMFUNNSBYGGER: Finn Lied er død, 98 år gammel. FOTO: ROMERIKES BLAD

Artikkelen er over 4 år gammel

Utviklingen i Kongsberg Teknologipark har røtter i Storbritannia under 2. verdenskrig. En gruppe norske teknologer som hadde flyktet fra krigen, samlet seg på britisk jord for å planlegge det som skulle skje etter freden. En av de fremste i det tekniske utvalget var Finn Lied. Nå er han død, 98 år gammel. Da bør vi på Kongsberg ta oss tid til et tilbakeblikk, skriver Knut Hermansen i dette minneordet.

DEL

Finn Lied var ingeniørutdannet og gikk i bresjen for å grunnlegge Forsvarets Forskningsinstitutt. Han ledet virksomheten på Kjeller fra 1957. Under hans ledelse ble FFI en av Norges og verdens fremste steder for forskning på forsvarsteknologi. Målet var å konkurrere med de store internasjonalt. Kraftsamlingen på Kjeller ga tekniske løsninger som fikk våre allierte i USA til å sperre øynene opp.

Når de neste bindene av Kongsberg Våpenfabrikks historie nå skrives, er det en trio som må gis bred omtale. Jens Chr. Hauge, Bjarne Hurlen og Finn Lied. Mellom Finn Lied og KV-direktør Bjarne Hurlen var det et tett samarbeid. Nærhetsbrannrør utviklet ved FFI ga kjempeoppdrag til KV. Siden startet utvikling av sjømålsmissilet Penguin, et arbeid Lied selv betegnet som det mest spektakulære han opplevde under sin tid som FFI-sjef.
Resultatet ble etter prøving og feiling et missil i verdensklasse. Penguin er fortsatt på markedet og arvtakerne Naval Strike Missile og Joint Strike Missile vil bringe denne virksomheten videre i flere tiår fremover.  Norge og Kongsberg Gruppen er nå en reell konkurrent til de store amerikanske missilprogrammene.
Men Lied var også en drivende kraft i teknologi til kystartilleri, ubåter og missiltorpedobåter, det som er dagens korvetter i Sjøforsvaret.
I 1971 ble Finn Lied industriminister i Brattelis regjering. På en tid da Norge tok de første famlende steg inn i epoken med olje og gass, var det rett mann på rett plass.

Han ble siden helt sentral i oppbyggingen av Statoil der han var styreformann i ti år. Hva hans innsats har hatt å bety for dagens norske leverandørindustri med rundt 200.000 arbeidsplasser, lar seg vanskelig måle.

Også her ble det store konsekvenser for Kongsberg. Det teknologiske grunnlaget i forsvarsindustrien ga et glimrende utgangspunkt for å utvikle verdensledende løsninger for utvinning. KVs oljedivisjon, det som siden skulle bli FMC, ble grunnlagt. Selv kalte Finn Lied den enorme veksten i leverandørbedriftene for et eventyr.

I et intervju med NRK i fjor sa han at langsiktigheten hadde vært styrende for innsatsen. Han følte et ansvar for fremtidige generasjoners sysselsetting. Kongsberg har mye å takke ham for.

Knut W. Hermansen

 

Artikkeltags