Dr. Placerville flytter til S9

De flytter inn i første etasje i boligkomplekset, som etter planen skal stå ferdig i første kvartal 2020.