Stordalen er en av kvinnene som er valgt til ambassadør for Landsforeningen for hjerte og lungesykes (LHL) kampanje for å sette fokus på forskning på kvinnehjertet.

Onsdag åpnet LHL fotoutstillingen «Formen av et hjerte» i Operapassasjen i Oslo. De fikk god hjelp av Mia Gundersen, Fabian Stang, Christian Ringnes, Erna Solberg og Gunhild Stordalen. Utstillingen fokuserer på at så mange som 1 av 3 kvinner dør av hjertesykdom.

– Jeg har forsket selv på en annen kvinnesykdom, og det er litt av den samme problemstillingen der- at folk ikke er klar over hvor stort problemet er, sier hun til TV2.
Stordalen har tatt doktorgrad i benskjørhet, som også er en typisk kvinnesykdom.

– Kvinner har kommet litt i annen rekke og forskningen gjøres hovedsakelig på menn. Menn har rulet legeyrket i mange år nå. Jo mer oppmerksom man blir på at dette er den vanligste dødsårsaken hos kvinner – jo flere ressurser blir satt av til forskning på dette, forteller Gunhild.

– Det viktigste jeg gjør er å kunne være med på å sette fokus på ting som dette. Jeg er jo nyutdannet lege og er i turnus nå. Det er klart at å kunne være med på å øke oppmerksomheten, og få både kvinnelige pasienter og leger til å være mer oppmerksomme på symptomene kvinner har, er viktig for meg, sier hun.