Handelnedgang i Kongsberg: – Oppsiktsvekkende

I Kongsberg handler vi for mindre enn landsgjennomsnittet. Butikkbransjen trekker frem parkering og netthandel som mulige årsaker til nedgangen.