– Flytt i tide!

PÅ GAMLEGRENDÅSEN: Håkon Eide (t.v.) og Unni Mehlum Eide bor i stor enebolig på Gamlegrendåsen, men kan tenke seg noe mindre, gjerne i fellesskap med andre. Hasse Svensson i Kongsberg Tomteselskap, Sigurd Friis i Eldrerådet. Koordinator Anne Rygaard og Morten Hotvedt i Block Watne står bak prosjektet «Flytt i tide». ALLE FOTO: STÅLE WESETH

PÅ GAMLEGRENDÅSEN: Håkon Eide (t.v.) og Unni Mehlum Eide bor i stor enebolig på Gamlegrendåsen, men kan tenke seg noe mindre, gjerne i fellesskap med andre. Hasse Svensson i Kongsberg Tomteselskap, Sigurd Friis i Eldrerådet. Koordinator Anne Rygaard og Morten Hotvedt i Block Watne står bak prosjektet «Flytt i tide». ALLE FOTO: STÅLE WESETH

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Å flytte før man blir for gammel, det er oppfordringen til godt voksne mennesker som har planer om å skaffe seg en mer lettstelt bolig.

DEL


I disse dager blir det satt i gang en spørreundersøkelse for å få innsikt i hva slags boligønsker eldre mennesker har. Svarene som kommer inn, vil forhåpentlig gi en pekepinn på om det er grunnlag for å utvikle alternative boprosjekter i Kongsberg.

Presset på

Sigurd Friis som er leder i Eldrerådet, har jobbet hardt for å få gjennomført en slik undersøkelse. Mange eldre kan tenke seg egenfinansierte tilrettelagte boliger, gjerne i fellesskap med andre. I all kommunal planlegging blir det fastslått at flere skal bo hjemme lenger.


– Folk bør ikke vente til de kommer opp i 70-årene før de tenker på å skaffe seg en mer lettstelt bolig, sier Sigurd Friis. Han er overbevist om at mange holder seg friske lenger når boligen er så enkel som mulig.
 

– Det offentlige klarer ikke å
tilfredsstille ønskene til den store bølgen av eldre som nå kommer. Derfor er det viktig at folk holder seg friske og tar vare på hverandre, sier helse- og sosialsjef Ole Bjørn Herland.

Større mangfold

Boligmarkedet i Kongsberg har vært svært tradisjonelt, men nå er det på tide å tenke annerledes og mer moderne.
– Vi må tenke litt mer dansk, sier Anne Ryvaag som koordinerer spørreundersøkelsen.
– Folk må kobles sammen for å se om de kan begynne å tenke fellesskap.

Samarbeid

Spørreundersøkelsen er et samarbeid mellom Kongsberg kommune, Eldrerådet, De Eldres Bospareklubb, Kongsberg Boligbyggelag, Skyttertunet Bofellesskap, Kongsberg Tomteselskap, Bøhmer Entreprenør AS, PK Eiendom AS, PK Hus AS, Block Watne AS og Husbanken. Uten samarbeid mellom mange parter, blir det vanskelig å få til et slikt prosjekt.

Har planer

Unni Mehlum Eide og Håkon Eide er midt i 50-årene og har begynt å tenke på et mindre og enklere hus enn de har på Gamlegrendåsen.
Tanken om en form for boligfellesskap har de luftet med naboen Thomas Seneger og kone.
 

Ekteparet Eide flyttet til Kongsberg fra Oslo for en del år siden og kan ikke tenke seg å bo i blokk, men vil ha en enebolig i skogkanten.
– Jeg tar bussen til jobb i Drammen. Derfor ønsker jeg kort vei til holdeplassen, sier Håkon Eide.
 

De har hytte ved sjøen og kan tenke seg å bruke mer tid der om sommeren.
Slik er det også for mange andre som har store, tidkrevende hus. Men det er viktig å starte flytteprosessen i tankene tidlig, mener de.

Artikkeltags