Ansatte har sluttet å sende SMS om sykdom- nå har kommunen lavere sykefravær

Sykefraværet i Kongsberg kommune er redusert med nesten ett prosentpoeng fra i fjor etter en rekke tiltak.