Stiller spørsmål ved kommunens advokatbruk

Øystein Senum (V) mener at kommunen tidvis driver høyt spill med fellesskapets midler.