Den meldingen tok politikere og administrasjonen svært dårlig, der de på IKA Kongsberg arrangerer Industrikonferansen.

Temaet for dagen er satsing på samferdsel, nærmere bestemt tog og helt konkret "Kongsberg-banen" med ønske om dobbeltspor ny trasé via en tunnel gjennom åsen østover.

LES OGSÅ: Snevrer inn Buskerudbyen

Knapper og glansbilder?

Buskerudbysamarbeidet har vært et samarbeid mellom blant annet vegvesenet og jernbaneverket, sammen med kommunene fra Lier til Kongsberg. Tanken er å se nedre Buskerud under ett når det gjelder samferdselssatsing. Kongsberg har bidratt med arbeidskraft i dette arbeidet og fått noe tilbake i form av hjelp til å utvikle Knutepunktet, fellesbrukskrysset, satsing på buss og rundkjøringen i Haspa.

Men nå har Regjeringen bestemt at Kongsberg skal ut, mens de øvrige kommunene får fortsette i det som kalles Buskerudbypakke 2.

Både rådmannen i Kongsberg og teknisk sjef uttalte til Laagendalsposten at det er Buskerudbypakke 2 at pengene virkelig ligger, og at de nå i beste fall kan håpe på knapper og glansbilder.

- Vi er lurt. Jeg er forbanna, sa ordføreren fra talerstolen.

Buskerudbyen er en av ni samarbeidsallianser med prioritet i Nasjonal Transportplan, som er rammeverket for at samferdselsplanlegging av betydning i Norge. Regjeringen har nå bedt Jernbaneverket utrede muligheter for dobbeltspor mellom Drammen og Hokksund.

Neste rullering av Nasjonal Transportplan skjer i 2017, og det må antakelig flere undre til om Kongsbergs jernbane skal bli nevnt i den sammenheng. Det hører med til historien at det vil gagne Kongsberg om det kommer dobbeltspor til Hokksund.

LES OGSÅ: Spør sjåfører hvor de skal

- Må få midler utenom

Ordfører Vidar Lande la ikke skjul på at han var skuffet. Det verste var selve beslutningen, selvsagt, men han likte heller ikke måten han ble informert på.

Statssekretær John-Ragnar Aarseth i Samferdselsdepartementet var en av foredragsholderne på Industrikonferansen, og han skrøt blant annet av Kongsbergs betydning for verdiskapningen i Norge. Men han nevnte ikke ett ord om at Kongsberg var vraket i Buskerudbypakke 2.

Meldingen fra Regjeringen kom omtrent samtidig som han selv forlot lokalet.

- Når vi nå får summet oss, skal vi gi Regjeringen beskjed om at dette ikke er greit, og at de må komme med andre løsninger for å satse på samferdsel i Kongsberg, sa Lande.

- Satser på Kongsberg

Statssekretær Aarseth (H) lot seg overraske da han fikk høre de negative reaksjonene etter Regjeringens melding fredag.

Laagendalsposten tok kontakt med statssekretæren da han var tilbake i hovedstaden etter besøket på Kongsberg.

– Jeg visste at meldingen skulle ut fra departementet fredag, men ikke når. At den kom omtrent da jeg forlot lokalet visste jeg ikke der og da, sier John Ragnar Aarseth.

Han mener at meldingen fra Regjeringen ikke er så negativ som enkelte skal ha det til.

– E134-prosjektet går sin gang, og vi har bedt Jernbaneverket utrede Hokksund-Kongsberg i likhet med Hokksund-Drammen. Grunnen til at vi vurderer Kongsberg selvstendig, er at det blant annet må vurderes trasévalg. Men dette arbeidet vil altså pågå samtidig som den andre utredningen, forklarer Aarseth.

Han sier også at selv om Kongsberg ikke blir en del av Buskerudbypakke 2, vil de fortsatt kunne nyte godt av belønningsmidlene som staten opererer med og at det kan komme midler til flere gode samferdselstiltak via den ordningen.

Budskapet fra Regjeringen er at det vil skje noe med samferdsel også for Kongsberg.
– Det er viktig å understreke at dette er en varsel om satsing, sier Aarseth.

– Har fått signaler om dette

I pressemeldingen skriver imidlertid Samferdselsdepartementet, undertegnet av Ketil Solvik-Olsen, at:

«Statens bidrag til en mulig ny Buskerudbypakke vil i hovedsak omfatte bygging av en ny Strømsåstunnel på E134 og utvikling av jernbanen, i første omgang mellom Drammen og Hokksund».

Aarseth synes det er rart at ordfører Vidar Lande føler seg lurt og betegner seg som forbannet, fordi Buskerudbyen etter Aarseths syn har fått signaler om hvilken vei dette ville gå.

– Ordførerne var sammen med fylkesordføreren i møte med statsråden tidligere i år. De forklarte sitt syn på saken, men fikk samtidig signaler om at Kongsberg kunne bli utelatt, sier Aarseth.