Stiftelsen har fått navnet GreeNudge. Navnet GreeNudge er heller ikke tilfeldig. På engelsk brukes «Green» om en som støtter arbeidet med klimasak, miljøspørsmål og samfunnsansvar. Mens «Nudge» betyr et forsiktig dytt for å gi et signal.

Grønn frustasjon

GreeNudge skal initiere, finansiere og promotere forskning som bringer oss nærmere et klimavennlig samfunn, næringsliv og hverdagsliv.
– Jeg blir ofte frustrert over at gode, til og med lønnsomme, klimatiltak i liten grad blir tatt i bruk. Derfor har jeg lenge savnet en effektiv link mellom adferdsforskning og klima. Helsesektoren har hatt stor suksess med adferdsforskning for å få flere til å stumpe røyken. Om vi skal nå våre klimamål, trenger vi mer kunnskap om sammenhengen mellom klimavalg og motivasjonsfaktorer, sier Gunhild Stordalen.

Politikk og forskning

GreeNudge skal samarbeide med European Climate Foundation (ECF), en av Europas mektigste miljøorganisasjoner.
Gunhild og Petter går samtidig inn med økonomisk støtte til ECF, i første omgang 2,5 millioner dollar (omkring 13,5 millioner norske kroner), fordelt over en periode på to år. De blir dermed blant organisasjonens viktigste bidragsytere.
– ECF er en organisasjon med politisk gjennomslagskraft og et stort internasjonalt nettverk. Når EU fungerer som en pådriver i alle internasjonale fora der klima står på agendaen, er det ikke minst takket være pressgrupper som ECF, sier Gunhild.

Endring tar tid

– Samtidig vet vi at politiske endringer tar tid. Derfor er det viktig å jobbe parallelt med adferdsendring på individnivå som i stor skala gir umiddelbare utslippskutt. Skal vi få noen effekt må begge disse sporene støttes. Så vi tenke ”ja takk – begge deler”, da vi bestemte oss for hvordan vi skulle støtte klimakampen i årene fremover, fortsetter hun.