Har en løsning for sprengt eldreomsorg og kø for studentboliger

– Ideen vår går kort fortalt ut på å la studenter bo tilnærmet gratis, mot visse arbeidsoppgaver, hos seniorer som bor alene i egen bolig. Slik vil vi bedre situasjonen for mange, sier Ingrid Bruun, daglig leder i GenBridge.

Artikkeltags