Spenstig innspill om endring i Klokkerbakken

Kirkegårdsmuren er i bevegelse, og noe må gjøres. Kommunen har en plan om å utbedre trafikkforholdene i samme vending. Men innspill fra næringsdrivende i et møte onsdag, gjør at det kanskje kan blir noe mer.