Nå må oljetanken din snart opp av bakken

Kommunestyret i Kongsberg skal straks vedta forskriften som skal motvirke forurensing fra nedgravde oljetanker. Brannsjefen presiserer at det fortsatt er mulig å konvertere fyringsanleggene til biobrensel.