Uro om viktig vekstprosjekt

Kongsberg formannskap vedtok å utsette realitetsbehandlingen av samarbeidsprosjektet mellom politikere, næringsliv og kommune kalt Vekst i Kongsberg. Utsettelse klinger mildt sagt dårlig hos en av de viktigste partene i prosjektet.