Kommunen trenger plass til folk og maskiner

Kongsberg kommunes tekniske tjenester planlegger nytt bygg. Allerede tidlig i planleggingen er det tegn som tyder på at det kan bli trangt.