Per fortsetter som Sp-leder

LEDER: Per Fossen Hals er gjenvalgt som leder av Kongsberg og Sandsvær Sp.

LEDER: Per Fossen Hals er gjenvalgt som leder av Kongsberg og Sandsvær Sp. Foto:

Kongsberg og Sandsvær Senterparti avholdt årsmøte i torsdag kveld og Per Fossen Hals ble enstemmig gjenvalgt som leder.

DEL

Kongsberg og Sandsvær Sp sitt styre for øvrig består etter valget av nestleder Tone Lohndal Hogstad, kasserer Hans Olav Kalleberg og styremedlemmene Kari Anne Sand, Jan Wetterstad, Ole Martin Odden, Synnøve Korsnes, Ole G. Lia og Jørn Longva.

Ny i styret er Tone Odden.

Uttalelse

Årsmøtet var preget av lokalpartiets engasjement i politireformen, som har vært en av de mest diskuterte sakene i lokalmiljøet de siste par årene.

I en uttalelse fra Kongsberg og Sandsvær Senterparti uttrykkes det bekymring over de beredskapsmessige konsekvenser som den såkalte nærpolitireformen får for vårt distrikt.

«Årsmøtet i Kongsberg og Sandsvær Sp er bekymret for at beredskapen til politiet er blitt svekket som følge av nærpolitireformen. Med en reduksjon på ca. 12 politifolk i distriktet er det nå bare en patrulje som skal dekke området Hvittingfoss-Dagali.

Årsmøtet frykter også for at denne svekkelsen av antall polititjenestemenn/etterforskere vil få betydning for kriminalitetsbildet i kommunen.

Årsmøtet beklager sterkt også Justis- og beredskapsdepartementets beslutning om å flytte passkontoret til Drammen/Notodden. Dette er nok et eksempel på at vi dag har en distriktsfiendtlig regjering som ikke ser verdien av å opprettholde politi- og sivile tjenester der folk bor.  

Konsekvensene for distriktene av denne nærpolitireformen viser seg så langt å ha blitt en ren sentraliseringsreform siden ressursene flyttes til de store byene».

Artikkeltags