Gamlegrendåsen til Teknologiparken på fem minutter

Ny E134 forbi Kongsberg åpner høsten 2019. Ny bru gir mulighet for kortere bussrute mellom Gamlegrendåsen og Teknologiparken.