Reguleringsplan for brua er ferdig

Reguleringen av gangbrua over Lågen er vedtatt av politikerne.