Statistikk viser at rådyr i Kongsberg lever farlig på veiene

Halvparten av all hjortevilt som er drept på veiene i vårt distrikt er rådyr – og kommer fra Kongsberg kommune.