Skogeierne sure fordi de ikke får være med på kartlegging av friluftsområder

– Kongsberg kommune kommer skeivt ut i et nytt prosjekt for kartlegging og verdsetting av friluftsområder.