Alle bevillingssaker skal innom kommunestyret. Kongsberg policy er at bevilling skal være lett å få, men kjapp å miste dersom bevillingshaver ikke overholder bestemmelsene.

To saker var oppe i kommunestyret sist gang.

  • Den ene gjelder rutinemessig bevilling for ølsalg hos daglivarebutikken Rema 1000 i Dyrmyrgata. Bevillingen gjelder fram til 2020.
     
  • Den andre gjaldt skjenkebevilling for serveringsstedet Hull 19 AS som ligger ved golfbanen på Skollenborg. Driftskonsept er kafé og spiserestaurant. I søknaden står det at lokalet også vil kunne brukes som selskapslokale, som bryllup, konfirmasjoner. Det søkes og om skjenking i lukket område ute med plass til ca. 100 gjester. Skjenkebevillingen gjelder øl, vin og brennevin innenfor Kongsberg kommunes maksimaltid for skjenking.

Begge søknader ble vedtatt enstemmig.