Gangvei stenges fra mandag

I forbindelse med byggearbeidet på Sildetomta blir gangveien langs Gomsrudveien/Sildetomta stengt fra og med uke 7. Det vil si fra og med mandag 11. februar.